De Nieuwe Yogaschool

Restorative Nidra Special

De Restorative Nidra Special is een les waarbij Restorative yoga gecombineerd wordt met Yoga Nidra. Een meer ontspannende les bestaat er niet. 

Restorative yoga gaat om totale ontspanning. Yoga props zoals bolsters, dekens en blokken worden gebruikt om het lichaam te ondersteunen in complete overgave. Zo kun je tot op het diepste level ontspannen. Restorative yoga betekent ont-spannen, ont-doen en simpelweg zijn.

Vermoeidheid - of die nu veroorzaakt wordt door overwerken, te veel stress, ziekte of een psychologische aandoening - komt vaak voor als het lichaam op regelmatige basis niet genoeg slaap krijgt. Restorative yoga kan een remedie zijn tegen de stress van je dagelijkse leven. Het laat je zenuwstelsel resetten en vult je energievoorraad weer aan, zodat je jezelf op een diep level kunt voeden.

Restorative yoga wordt in deze les gecombineerd met Yoga Nidra. Yoga Nidra betekent ‘Yogaslaap’ en is een yogavorm waarbij je ontspannen in savasana (of een andere houding) ligt en de leraar je door een begeleide meditatie naar een diepe staat van ontspanning brengt. In deze staat, tussen waken en slapen, vindt diepe heling plaats.

Deze les heeft een diep herstellend effect op lichaam en geest en kan daarnaast helpen bij lichamelijk en geestelijk herstel van specifieke blessures en gebeurtenissen.

Ben je zwanger of heb je een specifieke blessure? Laat het de docent vooraf dan weten, zodat hij of zij je kan adviseren.


The Restorative Nidra Special is a class in which Restorative yoga is combined with Yoga Nidra, for the most relaxing and healing effect. 

Restorative yoga is not about stretching or strengthening, but about total relaxation. Yoga props such as bolsters, blankets and blocks are used to support the body in a position of complete ease and comfort to allow you to completely relax. Restorative yoga means non-doing, non-busyness and simply being.

Tiredness, whether due to overworking, too much stress, illness or a psychological condition, is commonplace when the body doesn’t get enough sleep on a regular basis. A restorative yoga practice can be an antidote to the stress of your daily life. It allows your nervous system to reset, your energy to replenish so that you can nourish yourself on a deep level.

In this class, Restorative yoga is combined with Yoga Nidra. Yoga Nidra translates as 'Yogic sleep'. As you relax into Savasana (or another pose) the teacher will guide you in meditation to bring you into a deep state of relaxation. In this state, in between waking and sleeping, deep healing can take place.

This class has a profound restorative effect on both body and mind and can also support the healing process of specific injuries or events.

Are you pregnant or do you have a specific injury? Let the teacher know in advance so they can guide you.

DNYS Café | 2024 De Nieuwe Yogaschool | Algemene voorwaarden | Privacy | FAQ

Login

Wachtwoord kwijt?